Ordinær generalforsamling
Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 19.00

       

Taarup Borgerforening

Generalforsamling

 

afholdes i Taarup forsamlingshus.

 

       Den 20. februar 2018 kl. 19.00.   

Dagsorden i.h.t. vedtægter

   

          Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formand Birte Phillips skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsmlingen på     

e-mail bpforening@gmail.com

 

Mvh

Bestyrelsen

 

======================================================

 

 

Inden generalforsamlingen inviterer bestyrelsen på:

Smørrebrød


======================================================


Under fanebladet "Borgerforeningen" kan man se vedtægterne

 

         


Referat fra generalforsamling d. 20/2 2018


TAARUP BORGERFORENING


Referat


GENERALFORSAMLING D. 20. FEB. 2018


 1. Valg af dirigent: Esben Pedersen

  Valg af referent: Anja Hedemann

  Valg af to stemmetællere: Michael Uhre & Lars Kunstmann

  Antal af stemmeberettigede tilstede: 31


Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt med annonce i Fjends Folkeblad, husstandsomdeling samt opslag via mail.


 1. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf:

  1. Årets beretning fra formand Birte Phillips – beretning blev godkendt.

   Beretning kan findes på hjemmesiden www.taarupsogn.dk

    

 2. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af revideret regnskab:

  1. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Niels Østerlund – regnskabet blev godkendt

  2. Der blev stillet spørgsmål til om det var nødvendigt at have en stor likvid beholdning på vores kassekredit. Bestyrelsen gjorde opmærksom på at forsamlingshuset er af ældre dato og selv om vi har fået mange tilskud via fonde og puljer, så har den nuværende bestyrelse også planer om forbedringer i forsamlingshuset i de kommende år og til det er det nødvendigt med en stor likvid beholdning.

 3. Vedtægtsændringer:

  1. Borgerforeningens bestyrelse har fremsendt og husstandsomdelt forslag til vedtægtsændringer. Borgerforeningen bestyrelse ønskede dels at ændre i måden der indkaldes til generalforsamling på og at ændre tidspunktet for generalforsamling og betaling af dækkende kontingent.

  2. Vedtægtsændringerne blev ikke godkendt.


 


 1. Indkomne forslag:

  1. Der var ingen indkomne forslag

    

 2. Godkendelse af budget

  1. Budget blev fremlagt af kasserer Niels Østerlund – budget blev godkendt

    

 3. Valg til bestyrelsen:

  1. Niels Østerlund – modtager genvalg

  2. Eva Wanzenried – modtager ikke genvalg – Lars Kunstmann blev valgt i stedet

  3. Svend Åge Petersen blev valgt som 1. suppleant og Esben Pedersen som 2. suppleant

    

    

    

 4. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant:

  1. Genvalg til Flemming Deleuran og Johan Gregersen som revisor og Erik Valum som revisor suppleant


 


 1. Evt.:

  1. Der var forslag til at bestyrelsen fik indhegnet genbrugsboblerne og olietanken, da disse ikke er særligt kønne at kigge på. Bestyrelsen tager det med når parkeringspladsen skal fornyes.bestyrelsens beretning for 2017

Taarup Borgerforenings Generalforsamling

Den 20. februar 2018

 

Bestyrelsens beretning for 2017

 

Foreningens medlemstal er ca. 181 – ud af ca. 240 indbyggere.

Et lille dyk i tilslutningen til foreningen. 

Vi har opfordret folk til at melde sig ind, da det er vigtigt at vi kan vise en høj opbakning, hver gang der skal søges penge ved fonde og kommune.  

 

 

Større tiltag:

Det var også i 2017 at der blev startet op på et par byfornyelsesprojekter. Det drejer sig om udsigtsbænke langs Virksundvej og søjler i begge ender af byen. Dejligt at se det store fremmøde fra byens borgere.

Også branddammen er under forskønnelse.

Begge projekter afventer færdiggørelse i løbet af foråret 2018 og vi glæder os til at se resultatet.

 

Forsamlingshuset:

Det var et travlt år i forsamlingshuset - mere end 90 gange blev huset brugt og mange af gangene var det borgerforeningen som stod for de forskellige arrangementer.

 

Udlejning/fest: 25
Kor: 20
Cafe Knud: 14
Borgerforening/fællesspisninger: 32

Børnehuset: ca 20

Udlejning af forsamlingshuset er nu overgået til Lis Petersen

Vi har ændret prissætningen for at gøre det mere overskuelig og samtidig har vi indført forudbetaling – dette på baggrund af, at vi er blevet snydt nogle gange i løbet af året og det har vi ikke råd til i længden.

Inge Marie tager endnu en tørn med at tjekke rengøring efter udlejning. Stor tak til jer der møder op når der skal gøres ekstra rent ind imellem

Af praktiske tiltag kan vi meddele at olietanken er blevet skiftet (lovkrav) og vi har bestil ny branddør i salen samt ny dør/vindue til køkken. Begge dele er møre og utætte så det var på høje tid.

 

Aktiviteter:

Streaming - fortsat god tilslutning

Fællesspisninger/musik - Stort fremmøde til arrangementer og stor interesse for at stå for fællesspisningerne.

Cafe Knud og Koret - Borgerforeningen er glad for at kunne støtte op omkring disse tiltag som er med til at fremme fællesskabet.

Hærvejsløbet - selvom vi ikke vandt fik vi alligevel en dejlig eftermiddag/ aften ud af arrangementet. Fredagsbaren efter arrangementet var også en succes.

Jordbro Engsø - Selvom Jordbro Engsø ikke decideret er Borgerforeningens ansvar alene, er det vigtigt for at bakke op og sikre udvikling omkring søen.

Sømarkedet blev afholdt af lokale ildsjæle i samarbejde med Ørum og Taarup Borgerforening. Formålet var at promovere søen og vise dette fine rekreative område frem til omegnen.

Jens og Karen Marie Jørgensen har stillet Kærhuset og jorden deromkring til rådighed for borgerne via Viborg Kommune, foreløbig i en 30 årig periode.

Borgerforeningen er involveret i Det Grønne Partnerskab, hvor der arbejdes med at søge midler til div. faciliteter ved søen. Det har lange udsigter, da det tager tid at samle næsten 2 mio. kr. ind fra div. fonde og organisationer

 

Virksundvej 152

Intet nyt.

Huset er ikke solgt, men der har været en del fremvisninger – interessen har været stor men lånemulighederne små. Vi har overvejet om vi kan gøre noget for at fremme muligheden for salg, men det er svært da vi jo har gæld i huset. Jeg har haft en lang snak med Nykredit og de kan ikke se en løsning for os som på nogen måde er fornuftigt.

Lånet kan ikke overføres til forsamlingshuset og hvis vi skulle optage et nyt lån for at betale det gamle ud i nr. 152 ville vi skulle låne op imod 200.000 kr. og det har ingen mening.

Vi må nok se i øjnene at vi pænt må vente til at der melder sig en kreditværdig køber eller en med kontanter på lommen.

Der er stadig 13 år tilbage på lånet, til den tid er huset vel i så dårlig stand at vi kan få det nedrevet når gælden er væk.

 

Øvrige aktiviteter

Vedligehold af grønne områder er en stor opgave for foreningen og den bliver ikke mindre efterhånden som vi tilføjer flere arealer til listen. Det hele skulle gerne forblive velholdt og derfor vil vi sige stort tak til alle som har ydet en frivillig indsats og vi håber på fortsat engagement i det nye år.

Stierne langs fjorden er lige nu i dårlig stand pga. kloakeringen, men vi forventer at skaderne bliver udbedret af kommunen i løbet af foråret.

 

 

Med venlig hilsen

Borgerforeningens bestyrelse


Tidligere referater findes under fanebladet: Borgerforeningen.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE