Lokale indslag

Tekst af: Sigvald Fihl.

Seniorer i bevægelse

- som udvalget kultur og fritid i Viborg kommune
indbød til i uge 35 i samarbejde med Borgerforeningen i Knudby-Borup.

 

Mange Knudby-Borupboere og en del andre udenbys personer fra Viborg, Sparkær, Romlund, Kvols og Løgstrup. Havde benyttet de to aftner til besøg i den meget smukke omegn en  sen-sommeraften.

Til at blive lidt klogere om. Kend din by og egn.

 

Startstedet var fra KNUDBY TORV. Vores SOLBYGAVE fra 2001 blev nøje iagttaget før gåturen.

Anne Mette Langmach bød velkommen på vegne af borgerforeningen.

 

GUIDE på turen var. Kristian Borritz Knudby.

 

Turen gik ad Klostervej, Den gl. Byvej ” æ dævls række. ” Derefter til Kristians-Havn, Derfra langs g angstien som er lavet i 2005. Derfra til den gamle Stejleplads v/fiskehusene på Fjordvej.

 

Stop nr. 1. Var ved en af de to gamle Lindetræer som er i Sognet, den anden er i den gamle Præstegårds have på Fjordvej.

 

Stop nr. 2 . Den gamle Skole som mange af deltagerne havde gået i Skole ved Kristian Andersen.

Skoleelever fra musikskolen opførte et musikstykke.

 

Stop nr. 3. Ved den nedlagte landbrugsejendom Laurids Strandet laden står tilbage resten er nedrevet.

 

Stop nr. 4.Skydebanen som var i brug fra år 1957 – 1982 nedlagt i 82 dermed blev skytteforeningens baner flyttet til ” DALGAS – SKYTTECENTER ”

Herfra var der fin udsigt over mod det gamle stuehus  til Borup mejeri . Mejeriet blev oprettet i 1886 og nedlagt i 1968 da MD-Food blev oprettet.

 

Stop nr. 5. Kristians – havn. Det var her Kresten Christensen drev fiskeri fra. Det var med store

Ålebundgarn.

 

Stop nr. 6. Var langs Hjarbæk fjord på den nye gangsti under bakkerne. Der var mange spørgsmål.

Til  de sagn som Kristian fortalte om. Ude i fjorden er der en lokalitet som har navnet Per Tonts hul

Det er nok bare fiskerne som har kendskab til stedet og dermed navnet.

Stop nr. 7. Stenen som er udgravet i Kr. Friis fjordbakke dens udformning er næsten som en Kirke.

Den ligger her ved udsigtsbænken.

Musikskolen opførte igen et musikstykke oppe fra bakken.

 

Stop nr. 8. På vej til Stejlepladsen, fortalte Kristian om flere sære spøgelseshistorier. Der fortælles.  Om en so uden hoved samt en person med et lagen over hovedet, det var en spøgelse som vandre ved midnatstid.

 

Sop nr. 8. Var så sidste stop. Stejlepladsen,  har mange fortællinger om fangster,

Blandt Holger Jepsens store fangst af Ål på en nat.Fangsten bliver nok aldrig slået. Dengang var der

mange store bundgarnsruser på fjorden nu er der aldrig en, for ålen er væk. Der blev spurgt om hvad der er at fiske efter i dag . Fladfisk som Skrubber og Pighvar. Helt, Laks og Havørreder samt

Skidtfisk. Men der er rigtig mange Sild om for og efteråret.

Ved  Virksunddæmningens oprettelse i 1966 forsvandt grundlaget for erhvervsfiskeri for de tre

Fiskere  Carl Peter Nielsen, Holger Jepsen og Kristian Borritz dermed blev fiskeriet nedlagt.

Fiskeriet har uden tvivl haft stor betydning for egnen omkring Hjarbæk fjord.

Pladsen her tilhørte i sin tid Præstegården men blev ombyttet med Viborg kommune da rensnings-

anlægget  blev opført.

Derefter var Borgerforeningen vært ved kaffe med hjemmebag som Mona Dalgas,Grethe Jensen og Grethe Kriegbaum stod for.

Der var flere som takkede for en fin rundvisning. 
 

Tekst af: Sigvald Fihl.


Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE