Næste aktiviteter og nye opslag

tirsdag den 20. februar kl. 18 (19)

Generalforsamling og spisning

Spisning kl. 18

Generalforsamling kl. 19


 Under fanebladet "Borgerforeningen", kan man se vedtægterne.


Forslag til vedtægtsændring – Taarup Borgerforening:


 


Nuværende:


§ 7                 Medlemmer betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentbetalingen kan omfatte deltagelse i foreningens aktiviteter, eller der kan opkræves særskilt betaling herfor efter bestyrelsens nærmere beslutning.


 


Ændres til:


§ 7                 Medlemmer betaler et af bestyrelsen fastsat kontingent. Kontingentet skal betales senest 1. marts for det pågældende år. Såfremt kontingent ikke er betalt inden generalforsamlingen i det pågældende år, ophører medlemsrettighederne. Genindmeldelse til fornyet medlemskab kan opnås i overensstemmelse med nærværende regler såfremt skyldigt kontingent betales


                                                                                                                                                       


 


Nuværende:


§ 8                 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar måned. Indkaldelse sker mindst 14 dage før i lokale aviser eller ved husstandsomdeling og evt. ved opslag.


 


Ændres til:


§ 8                 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned. Indkaldelse sker mindst 14 dage før ved opslag på sociale medier, via mail og evt. ved opslag på områdets opslagstavler.


                                                                                                                                                                             


Nuværende:


§ 40               Ændring af vedtægter kan kun ske, hvis ændringsforslaget forinden har været bekendtgjort i lokale aviser eller ved husstandsomdeling og evt. opslag.


 


Ændres til:


§ 40               Ændring af vedtægter kan kun ske, hvis ændringsforslaget forinden har været bekendtgjort ved opslag på sociale medier, via mail og evt. ved opslag på områdets opslagstavler.


 

 

tirsdag den 27. februar kl. 19.00 - 21.00

Relativitetsteori og gravitationsbølger

Se nærmere under fanebladet Streaming

tirsdag den 13. marts kl. 19.00 - 21.00

Menneskedyret homo sapiens

Se nærmere under fanebladet Streaming

tirsdag den 20. marts kl. 19.00 - 21.00

Jordens og livets udvikling

Se nærmere under fanebladet Streaming

tirsdag den 10. april kl. 19.00 - 21.00

Ig Nobel Prize: first laugh, then think

Se nærmere under fanebladet Streaming

tirsdag den 17. april kl. 19.00 - 21.00

Myrer

Se nærmere under fanebladet Streaming

tirsdag den 1. maj kl. 19.00 - 21.00

Reward, prediction and brain dopamine

Se nærmere under fanebladet Streaming

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE